A www.webshop.1mcm.hu web áruház regisztrálással elfogadja az ÁSZF szabályait. Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az 1. MAGYAR CUKOR MANUFAKTÚRA Csomagoló és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Üzemeltetői (vállalkozó) adatok
Cégnév: 1. MAGYAR CUKOR MANUFAKTÚRA Csomagoló és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: H-7400 Kaposvár, Iparos utca 4.
Együttes képviselők: Csajághy Gábor és Szabóné Szendefy Mária
Adószám: 11487582-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-303241
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Kaposvári Törvényszék, mint Cégbíróság
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: webshop@1mcm.hu
Telefon: 06-82-527-260
Telefonos ügyfélszolgálati ideje: hétfő – péntek 08.00-16.00 óra között
Számlaszáma: UNICREDIT BANK
HUF IBAN HU32 10918001-00000035-71000006

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Csomagolt cukrot forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.
A megjelenített termékek mintaboltunkban személyesen/ H-7400 Kaposvár, Iparos utca 4. Nyitva tartás: hétfő – péntek 08.00-16.00 óra között / és a webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg. Átvehetők házhoz-szállítással vagy mintaboltunkban személyesen. Áraink bruttó, és az áfát tartalmazzák.

Fizetési lehetőségek
Házhozszállítás esetén: utánvéttel, előreutalással

Banki információk
Számlatulajdonos: 1. MCM Kft.
Számlaszám: HU32 10918001-00000035-71000006
Számlavezető bank: UNICREDIT BANK
Előre utalás esetén kérjük írja be a visszaigazolásban szereplő azonosítót.

Regisztráció
Oldalainkon regisztráció nélkül is lehet tájékozódni. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni.
A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt. Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.
A regisztráció folyamata: A jobb oldalon a “Regisztráció” gombra kattintva, kinyílik a Felhasználói regisztrációs ablak. Itt kell megadnia valós adatait. Ha esetleg elfelejtette jelszavát, az E-mail mező kitöltésével és az “Elfelejtette jelszavát?” menüre klikkelve a korábban megadott e-mail címre elküldjük azt. A rendelés teljesítéséhez regisztrációkor a következő adatok megadására van szükség:
Név:
Számlázási cím:
Szállítási cím:
E-mail cím:
Telefonszám:

Termékszavatosság
Az áru hibája esetén Ön termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az áru gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Elállás joga
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletet mellékletében írt elállási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
Kérjük, eljárása során alkalmazza a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletet.

Adatkezelés
Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan
kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak
szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

Vegyes rendelkezések
Amennyiben a Vásárló panaszával hatóság vagy békéltető testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az ügy jellegétől függően erre az alábbi szerveknél van lehetősége:

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 76.
Telefonszám: +36 82 510 868
Telefax: +36 82 510 661
E-mail: fogyved_ddf_kaposvar@nfh.hu
Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője
Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
Cím: 7400 Kaposvár, Cseri major
Tel.: 06-82/311-311
Fax: 06-82/312-357
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak:
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

Kellemes vásárlást kívánunk!
1.MCM Kft.

0

Kezdjen gépelni, majd nyomjon Enter-t a kereséshez